Naar een Groen Internet?

Nadat ik het filmpje had gezien over "Hoe Groen is Jouw Internet" begon ik nog meer nieuwsgierig te worden naar hoe groen ons internet inderdaad is. Daarnaast vroeg ik me af of wij mensen überhaupt visies hebben om het internet groener te maken, of op zijn minst waar de verbeterpunten zitten om snel progressie te boeken in de verduurzaming ervan.

Wat blijkt? Het grootste euvel zit vooral bij de datacenters en de hosting van websites, maar ook het gebrek aan energie-efficiënte hardware speelt een grote rol in de grote energie-behoeften. En dan hebben we het hier alleen nog over de benodigde energie (!), en niet eens het hele proces van fabricatie en de benodigde grondstoffen. Hierbij een korte opsomming van onderzoeksrapporten en initiatieven op dit gebied:

  • Een van de kernpunten in het groener maken van het internet is ook open data. Juist als mensen vrij beschikking hebben over de energiebehoeften van allerlei bedrijven, datacenters en dergelijke, en waar de stroom vandaan komt, kunnen we deze informatie beter presenteren en projecties maken. Dat is een van de dingen waar de blog Sustainable Internet voor pleit.
  • Het Nederlandse initiatief The Green Web Foundation heeft een lijst van website-hosts die duurzame energie gebruiken. Zij bieden daarnaast een browser-plugin die dit direct aan de gebruiker openbaart. Zie ook de webite Clean Bits.
  • Een artikel van maart 2013 in Science, “Toward a Green Internet,” geeft een overzicht van de energie-benodigdheden van de ICT sector. De auteur, Diego Reforgiato, stelt dat:
  • “current networks, devices, links, and data centers are provisioned with hardware and software designed for peak loads that do not include any power-management capabilities. As a consequence, the overall power consumption remains more or less constant for differing Internet traffic levels even while peak loads rarely occur.”

  • Een onderzoek in opdracht van het Hivos concludeert dat vooral datacenters de grote energieslurpers zijn en dat vooral hier de meeste winst te behalen valt.
    "Een heel belangrijke eerste stap is energiebesparing door een hogere energie-efficiëntie. De gemeente Amsterdam stelt nu al energie-efficiëntie-eisen aan datacenters. Als die eisen ook voor datacenters buiten Amsterdam zouden gelden kan daarmee 20% energiebesparing worden gehaald, het energiegebruik van 85.000 huishoudens. Veel maatregelen zijn nu al rendabel, er lopen dan ook al veel ontwikkelingen."

Rubriek: