Ontwikkeling van zonne-energie in Nederland

Ondanks of wellicht dankzij weinig overheidsinterventie groeit zonne-energie in Nederland gestaag. Vooral lokale initiatieven leiden tot groei, zoals kleinschalige coöperaties. Een voorbeeld van zo'n coöperatie is Grunneger Power.

"Grunneger Power is een energiecoöperatie voor de stad Groningen en ommeland. Grunneger Power heeft als doelstelling om inwoners en organisaties in staat te stellen hun eigen duurzame energie op te wekken, individueel, maar vooral ook in samenwerking. Wij bevorderen lokaal opgewekte duurzame energie uit zon, wind, aardwarmte en biomassa. We zetten eerst vooral in op zonnepanelen!"

De Nederlandse groei valt echter nog altijd in het niet bij de Duitse. Bij onze oosterburen leveren zonnepanelen op jaarbasis 24 terawattuur aan elektriciteit uit zonlicht, ofwel bijna 5 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Duitsland. Op zonnige dagen loopt de opbrengst zelfs op tot vijftig procent.

Je zou denken dat dit goed nieuws is, maar er zijn ook mensen die hier niet zo blij mee zijn. Zij vrezen voor een 'ontwrichtende' ontwikkeling, omdat lokaal geproduceerde energie tegen de belangen van grote energiecentrales ingaan. Kolencentrales kunnen niet zomaar uitgezet worden.

Verdere groei zou kunnen betekenen dat binnen vijf jaar op zonnige dagen 100 procent van de Duitse stroombehoefte uit zonnestroom bestaat. En dat zou theoretisch betekenen dat kolen- en gascentrales op zo’n dag uitgeschakeld kunnen worden of hun stroom moeten exporteren naar buurlanden. Maar een kolencentrale zet je niet zomaar even stil en je kunt hem ook niet zomaar even bijschakelen als er weer wat wolken voor de zon komen. [bron]

Bovendien leidt lokaal geproduceerde zonne-energie tot minder afzet omdat klanten zelf energie opwekken en opslaan. En daar hebben bepaalde investeerders en grote ondernemingen natuurlijk angst voor.

Aan de andere kant zou grootschalige introductie van lokaal geproduceerde energie een andere machtsverdeling tot stand kunnen brengen. Een visie hierop is bijvoorbeeld de P2P Energie Grid.

Rubriek: