Trend 2013: Sober leven

De tijdsgeest van dit moment gaat steeds meer de richting op van consuminderen, zoals hergebruiken, delen en ruilen. Dat blijkt uit een jaarlijks trendonderzoek van Motivaction. Mensen zijn steeds meer wars van het weggooien van spullen bijvoorbeeld, maar ook gaan mensen steeds meer uit eigen beweging soberder leven.

Zo zegt een derde van de ondervraagden dat zij uit eigen beweging ervoor kiezen om een soberder leven te leiden. Bovendien is bezit is ook minder belangrijk. Het gaat meer om het hebben van toegang tot de middelen, zoals auto's en muziek, dan het echt bezitten van iets.

De 'wegwerpcultuur' stuit op steeds meer weerstand. Bijna de helft van de mensen dacht daar vijftien jaar geleden nooit over na. Nu staat nog maar een kwart van de mensen er nooit bij stil dat dingen nog eens gebruikt kunnen worden, in plaats van weggegooid (bron)