Voedselverspilling: Portugese oplossing

zero desperdicio logo

Voedselverspilling is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt - en terecht. Er gaat veel voedsel verloren terwijl er ook veel mensen honger hebben. Bovendien is er veel milieuschade vanwege het voedsel dat zonder enig nut geproduceerd wordt. Een nieuw initiatief in Portugal, Zero Desperdicio (Zero Waste) lost dit op onder andere door voedsel dat over is in restaurants opnieuw te verdelen onder mensen die geen geld hebben.

Op de website vind je een lijst van restaurants die hun overgebleven voedsel gratis aanbieden. Maar ook andere organisaties zoals supermarkten en hotels kunnen zichzelf op de website aanmelden. Het is de bedoeling om dit volstrekt geldloos te organiseren. Geld wordt volledig hierbuiten gehouden. Het eten wordt vervolgens aan mensen in nood gegeven. De lijst op de website kent ontzettend veel organisaties die hieraan meedoen en het aantal maaltijden dat gratis aan mensen is gegeven staat inmiddels op ruim 400.000