Alternatieve Energie Bronnen

Energie uit alternatieve bronnen zoals zon, wind en water zijn al geruime tijd in opmars. Welke andere alternatieve bronnen van energie zijn er en wat kunnen we er nog meer over vertellen?

De mens als energiebron

Energie is het vermogen iets te doen, om een verandering te bewerkstelligen. Wij als mens halen onze energie vooral uit voeding. Dankzij die energie kunnen wij lopen, ademhalen en kijken.

Pedaal Energie

Met die energie kunnen we ook meer alternatieve energie opwekken. Bijvoorbeeld door te trappen op de fiets beweegt de fiets. En met de beweging van de fiets kunnen we weer andere energie opwekken. Denk bijvoorbeeld aan een fiets met een blender erop. Dan kan je zonder elektriciteit een sapje maken, door op de fietspedalen te trappen.

Om ook elektrische energie op te wekken hoeven we alleen nog maar een dynamo op het wiel te plaatsen. Dan hebben we ook elektrische energie via een alternatieve energiebron, zoals de fiets.

Categorie: